Artikel 1: Algemeen

KynoSophia geeft de training/gedragsbegeleiding aan de hondeneigenaar volgens afspraak en omschrijving van de website en/of hetgeen middels e-mailcontact is overeengekomen. 

 

KynoSophia verzorgt neuswerklessen aan de hondeneigenaar volgens afspraak en omschrijving van de website en/of hetgeen middels e-mailcontact is overeengekomen. 

 

Artikel 2: Werkwijze deelname

KynoSophia bepaalt of een eigenaar in aanmerking komt voor de gewenste training/gedragsbegeleiding en behoudt zich het recht de aanmelding om welke reden dan ook te weigeren of de eigenaar door te verwijzen of een andere dienst te adviseren.

KynoSophia behoudt zich het recht om eigenaren deelname aan een training of consult te weigeren wanneer KynoSophia dit niet veilig acht, medisch niet verantwoord acht en/of er een risico bestaat in welk opzicht dan ook voor hond of de omgeving.

De eigenaar zorgt ervoor dat de hond de benodigde inentingen heeft ontvangen en laat bij voorkeur een titer bepaling uitvoeren. Tevens controleert de eigenaar regelmatig op vlooien, teken en wormen. De eigenaar is er verantwoordelijk voor dat de hond ten tijde van het consult of de training geen voor honden of mensen besmettelijke ziekten heeft. 

Gezinsleden zijn welkom om het consult of de training bij te wonen en eraan deel te nemen. Indien een van de gezinsleden jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

 

KynoSophia biedt de volgende betalingsmogelijkheden:
- Pin

- iDeal

- Contant

- Factuur

 

De privétrainingen en consulten aan huis of op locatie dienen direct contant of met pin te worden voldaan. De neuswerklessen en -examens dienen via de website middels iDeal vooraf te worden betaald.

 

Artikel 3: De overeenkomst 

De aanvraag voor een training of gedragsconsult is definitief nadat door KynoSophia een bevestigingsmail is verstuurd waarin datum en tijd van de afspraak worden bevestigd. 

 

Artikel 4: Annulering van trainingen en consulten

KynoSophia heeft het recht om trainingen of consulten af te lasten wanneer het onverantwoord is om de honden te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van KynoSophia of andere onvoorziene omstandigheden. De afgelaste training wordt in dat geval verzet naar een ander tijdstip, zonder extra kosten.

Annuleren door de eigenaar kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak voor een privétraining of consult. Dit geldt niet voor inschrijvingen voor groepscursussen, workshops en examens, welke na betaling definitief zijn en waarbij het geld bij annulering niet wordt vergoed. 


Door de eigenaar gemiste trainingen of consulten die niet tijdig zijn geannuleerd komen automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen.

 

Inschrijving voor en betaling van de detectiegroepscursussen geschiedt via hondenschool Wereldhond. Op het volgen van de detectiecursussen zijn de algemene voorwaarden van Wereldhond van toepassing. 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

KynoSophia is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigenaar of hond.

De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade welke door hem-/haarzelf en zijn/haar hond aan personen of goederen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van zowel KynoSophia, andere hondeneigenaren en de locatie waar getraind wordt.

De cursist dient zelf een WA-verzekering te hebben, waar de honden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

KynoSophia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Het verspreiden van informatie

Door KynoSophia verstrekte schriftelijke of digitale  materialen (e-mails, video's, gedragsanalyses, plannen van aanpak en hand-outs) vallen onder het copyright van KynoSophia. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal.

 

Artikel 7: Omgangsregelingen en klachten.

Eigenaren dienen klachten mondeling of schriftelijk aan KynoSophia te communiceren. Klachten worden in behandeling genomen en er wordt in gezamenlijkheid met de eigenaar naar een passende oplossing gezocht.