Werkwijze

Hondengedrag is complex. Er zijn heel veel factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van probleemgedrag. Sommigen menen dat ongewenst gedrag bij de hond altijd aan de eigenaar te wijten is, maar dat doet geen recht aan het individu dat de hond is, met zijn eigen erfelijke aanleg, vroege ervaringen en leerprocessen. In een gedragsconsult staat het achterhalen van de oorzaken van het gedrag van uw hond centraal. Pas wanneer bekend is waaróm uw hond bepaald gedrag laat zien en vanuit welke emotie hij dat doet, kan er gezocht worden naar een goede oplossing die zowel bij u als bij de hond past.

 

Omdat er voor het verklaren van gedrag veel informatie nodig is, ontvangt u eerst een uitgebreide vragenlijst wanneer u een afspraak maakt voor een gedragsconsult. Ook zal er in veel gevallen gevraagd worden om het probleemgedrag te filmen, zodat Linda dit kan analyseren. Vervolgens vindt er een consult plaats bij u thuis of op locatie waarin aanvullende vragen worden gesteld en de oorzaken van het gedrag worden besproken en toegelicht. Tot slot gaan we samen op zoek naar een passende oplossing, waarbij ik u voorzie van een aantal adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. U krijgt na het consult de gedragsanalyse en het plan van aanpak toegestuurd.

 

Afhankelijk van de omvang van het probleem, of bij meerdere hulpvragen, kunnen extra privétrainingen nodig zijn waarbij u en uw hond één op één begeleid worden bij de training en het ombuigen van het ongewenste gedrag.

 


Privétraining

Wilt u individueel begeleid worden bij het ombuigen van het ongewenst gedrag van uw hond? Dat kan met een privétraining aan huis of op locatie.

Tarieven

Hier vindt u alle informatie over de kosten van een gedragsconsult of privétraining.